jiào
жеу, ішу, шайнау, таусау, шайнаңдау, малжаңдау

噍类 — шөп шайнары барлар, тірі жан тісті бақалар, тірі пенде, тірі жан

【倒噍】 күйіс қайтару, қайта күйсеу, күйсеу

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I jiào 〈动〉 (1) 咀嚼; 吃 [chew; eat] 小饭而亟之, 数噍毋为口容。 《礼记·少仪》 亦呥呥而噍。 《荀子·荣辱》 (2) 又如: 噍咀(咀嚼); 噍嚼(咀嚼) (3) 通 譙 。 责备 [blame]。 如: 噍让(谴责); 噍骂(责骂); 噍呵(严厉责备) II jiào 〈名〉 …   Advanced Chinese dictionary

 • — jiào (1) ㄐㄧㄠˋ (2) 吃东西, 嚼: ~类(尚生存的人)。 倒(d僶 )~(反刍, 亦作 倒嚼 )。 (3) 郑码: JNUO, U: 564D, GBK: E0DD (4) 笔画数: 15, 部首: 口, 笔顺编号: 251324111214444 …   International standard chinese characters dictionary

 • 噍类 — jiàolèi [living beings] 本指能吃东西的动物; 特指活人 …   Advanced Chinese dictionary

 • 无噍类矣 — (无噍类矣, 無噍類矣) wú jiào lèi yǐ 【典故】 比喻没有一个人生存。 【出处】 《汉书·高帝纪》: “尝攻襄城, 襄城无噍类, 所过无不残灭。” …   Chinese idioms dictionary

 • 無噍類矣 — (无噍类矣, 無噍類矣) wú jiào lèi yǐ 【典故】 比喻没有一个人生存。 【出处】 《汉书·高帝纪》: “尝攻襄城, 襄城无噍类, 所过无不残灭。” …   Chinese idioms dictionary

 • 倒嚼, 倒噍 — dǎojiào, dǎojiào [ruminate] 牛、 羊等反刍动物把咽下的食物再回嘴里纫嚼 …   Advanced Chinese dictionary

 • Ta-pa-ni Incident — Chinese pic=Xilaian Incident.jpg picc t=噍吧哖事件 altname=Other names t2=西來庵事件 噍吧哖事件 l2=Silai Temple Incident Yu Ching fang IncidentThe Ta pa ni Incident was one of the largest armed uprisings against Japanese rule in Taiwan. Alternative names used… …   Wikipedia

 • 六根互用 — ﹝出楞嚴經﹞ 六根互用者, 謂眼等六根更互而有其用也。 如涅槃經云: 如來一根, 則能見色、 聞聲、 嗅香、 別味、 覺觸、 知法。 一根既爾, 餘根亦然。 此真六根互用也。 若據法華經法師功德品中所明, 謂人以持經力故, 得勝根用, 雖未入初地, 亦能一根具五根用, 此相似六根互用也。 若此言阿那律陀, 無目而見等, 為六根互用者。 經云: 不由前塵所起知見, 明不循根, 寄根明發, 由是六根互相為用。 是也。 (明不循根者, 謂真妙覺明, 不循根境, 即不逐緣生; 不因境起,… …   Dictionary of Buddhist terms

 • 憍梵缽提, 異舌知味 — 梵語憍梵缽提, 華言牛呞。 法華文句云: 昔五百世, 曾為牛王, 牛若食後, 常事虛噍。 蓋其餘報未除, 舌嘗味時, 亦事虛噍, 故人稱為牛呞。 以其異舌而能嘗味, 故云異舌知味。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • 憍梵钵提, 异舌知味 → 憍梵缽提, 異舌知味 — 梵語憍梵缽提, 華言牛呞。 法華文句云: 昔五百世, 曾為牛王, 牛若食後, 常事虛噍。 蓋其餘報未除, 舌嘗味時, 亦事虛噍, 故人稱為牛呞。 以其異舌而能嘗味, 故云異舌知味。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • — I kūn 〈副〉 (1) (会意。 从日, 从比。 金文字形, 表示二人在日光下并肩行走 。 本义: 一起, 共同) (2) 同本义 [together] 昆, 同也。 《说文》 理生昆群。 《太玄·玄摛》 格也乖而昆也同。 《太玄·玄错》 昆仑旁薄幽。 《太玄中》 噍(jiū)噍昆鸣。 扬雄《羽猎赋》 (3) …   Advanced Chinese dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.